Договір приєднання

(Умови користування)

Веб-портал Writersboom.com є веб-ресурсом, створеним для придбання письмових робіт різної тематики (дипломи, реферати, курсові, вирішення задач тощо), надалі за текстом іменований як Замовник, діючи на підставі чинного законодавства України, зокрема, керуючись статтями 634, 641 та 644 Цивільного кодексу України, робить публічну оферту для усіх відвідувачів веб-сайту writersboom.com (надалі за текстом іменований як “веб-сайт”).

Цією офертою Замовник пропонує усім Відвідувачам веб-сайту (надалі також Користувач) укласти Договір приєднання, в якому визначені Умови користування веб-сайтом, а саме.

1. Предмет договору

 1. За даним Договором Замовник та Користувач приймають на себе взаємні права та обов’язки.
 2. За даним Договором Користувач зобов’язується надати Замовникові копірайтингові послуги відповідно до вимог, передбачених даним Договором, а Замовник прийняти належним чином надані копірайтингові послуги та оплатити їх.
 3. Надання та отримання копірайтингових послуг за даним Договором не потребує жодних спеціальних ліцензій або дозволів.
 4. Користувач висловлює повну і безумовну згоду на приєднання до даного Договору у момент створення облікового запису на веб-сайті. Також, створюючи обліковий запис на веб-сайті Користувач підтверджує своє волевиявлення щодо приєднання до даного Договору.
 5. Користувач, на етапі реєстрації (створення облікового запису на веб-сайті) зобов’язується надати виключно достовірні дані про себе та надає свою згоду на обробку своїх персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» від 01.06.2010 року за №2297-VΙ.

2. Користування веб-сайтом, створення облікового запису

 1. Користувач може безкоштовно переглядати веб-сайт для інформаційних цілей. Будь-яке інше використання веб-сайту підлягає окремому погодженню між Сторонами даного Договору.
 2. Якщо Користувач бажає не тільки переглядати сайт, але стати Райтером, він може створити власний обліковий запис на нашому веб-сайті.
 3. Щоб створити власний обліковий запис, Користувач повинен:
  • заповнити реєстраційну форму на веб-сайті;
  • виконати граматичний тест та тест зі стилів форматування;
  • пройти тестування на знання англійської мови;
  • завантажити скан свого диплому;
  • завантажити оригінальний зразок есе.
 4. Впродовж 14-ти робочих днів Замовник визначає придатність створеного облікового запису для своїх потреб та повідомляє Користувача про прийняте рішення. У випадку, якщо Замовник визначає обліковий запис як непридатний, Користувач втрачає право бути Райтером на нашому веб-сайті.
 5. В процесі визначення придатності створеного облікового запису Замовник, на власний розсуд, має право отримувати додаткову інформацію про Користувача.
 6. У випадку успішної реєстрації (схвалення облікового запису) Райтер отримує доступ до панелі управління, де йому доступний список замовлень, а також у нього з’являється можливість передачі своїх платіжних реквізитів за допомогою власного облікового запису.
 7. Користування обліковим записом дозволяє Райтеру надсилати заявки про замовлення, над якими він би хотів працювати. Замовник на власний розсуд може доручати Райтеру конкретні замовлення.
 8. Замовник зберігає персональні дані кожного Користувача та/або Райтера відповідно до стандартів, передбачених Політикою приватності та кукі, що розміщені на веб-сайті.
 9. Замовник зобов’язується зберігати конфіденційність особистих даних Користувачів та/або Райтерів, крім випадків коли розкриття конфіденційної інформації прямо передбачено чинним законодавством України.

3. Умови отримання та виконання замовлень. Копірайтинг

 1. Час від часу, Замовник звертається до зареєстрованих Користувачів – Райтерів із запитом про підготовку замовлень, які цікавлять Замовника.
 2. Замовник, на власний розсуд, розміщує замовлення на підготовку унікальних текстових матеріалів серед Райтерів.
 3. Райтер може обрати будь-яке замовлення та подати заявку, що він готовий його виконати. Після розгляду заявки приймається рішення чи цей Райтер достатньо кваліфікований, щоб виконати саме це замовлення.
 4. Отримавши Замовлення, Райтер зобов’язується виконати його протягом вказаного періоду та погоджується на суму винагороди. Райтер гарантує виконання Роботи в строки, узгоджені із Замовником та у точній відповідності із наданими вимогами.
 5. Замовник має право перевіряти процес виконання Роботи на будь-якій стадії.
 6. Копірайтинговими послугами для цілей даного Договору вважаються інформаційні послуги з підготовки унікальних текстових матеріалів на замовлення.
 7. Текстові матеріали вважаються унікальними тільки якщо повністю відповідають вимогам щодо контенту, форматування, мовних норм, плагіату, та іншим інструкціям та побажанням Замовника.
 8. Контент повинен бути:
  • повністю оригінальним
  • логічно побудованим із використанням посилань та різних мовних конструкцій
  • написаним у спосіб, що повністю покриває тему
  • гарно структурованим та організованим відповідно до типу текстового матеріалу
 9. Вимоги до форматування є наступними:
  • текст повинен бути надрукований на стандартних сторінках А4 (8.267" x 11.692") із полями у 2.54 см з обох боків
  • кількість слів на одній сторінці повинна бути не меншою ніж 275
  • необхідно використовувати шрифт Times New Roman або інший подібний шрифт розміром 12pt
  • сторінки мають бути пронумеровані у верхньому правому куті
  • бібліографія, заголовки сторінок, форматування заголовків та підзаголовків, посилань у тексті, виноски на сторінках та кінцеві виноски повинні бути відформатовані відповідно до усталених стилів форматування (MLA, APA, Chicago/Turabian або інші)
 10. Текстові матеріали повинні бути написані літературною англійською мовою без жодних порушень мовних норм, включаючи, окрім іншого, граматичні, стилістичні, морфологічні та пунктуаційні помилки.
 11. Рівень плагіату повинен залишатись на рівні 0% та перевіряється за допомогою нашого спеціального програмного забезпечення. При перевірці на рівень плагіату не враховуються бібліографічні довідки, кліше та цитати.
 12. Якщо тип замовлення визначений як редагування або коригування, Райтер зобов’язаний змінити не менш ніж 30% контенту.
 13. Райтер повинен повністю дотримуватись інструкцій Замовника. Виконані текстові матеріали повинні відповідати замовленій Замовником кількості сторінок.
 14. Коли замовлення виконане, Райтер завантажує файл через панель управління. Замовник проводить перевірку виконаної Роботи. Якщо у Замовника виникають зауваження, то Райтер зобов’язаний допрацювати замовлення згідно з наданими коментарями.

4. Обов’язки Райтера

Погоджуючись з умовами даного Договору Райтер приймає на себе обов’язки, а саме він зобов’язаний:

 1. Чітко дотримуватись інструкцій Замовника працюючи над замовленням.
 2. Чітко дотримуватись стандартів та вимог Замовника до текстових матеріалів, які визначені у даному Договорі.
 3. Дотримуватись стандартів офіційних стилів форматування (MLA, APA, Harvard, та Chicago/Turabian) відповідно до інструкцій, доступних у обліковому записі та розділі веб-сайту про підказки.
 4. Завантажити фінальну версію текстового матеріалу відповідно до крайнього строку, що вказаний у Замовленні.
 5. На вимогу Замовника завантажити половину виконаного текстового матеріалу з метою отримання продовження крайнього строку.
 6. Працюючи над замовленнями, бути постійно доступним та входити до облікового запису не менш ніж один раз на 24 години.
 7. Виконати всі перегляди замовлень безкоштовно, якщо інструкції не суперечать початковим інструкціям.
 8. Зберігати всю інформацію про Замовлення у повній конфіденційності.
 9. Передати Замовнику текстовий матеріал і не використовувати його для особистих цілей та не розповсюджувати текстовий матеріал будь-яким третім особам.
 10. Використовувати тільки одне користувацьке ім’я та чинну персональну інформацію.
 11. Своєчасно, у строк, визначений Замовником, відповідати на його запити та питання.
 12. Передати всю необхідну інформацію щодо виконання текстового матеріалу на вимогу Замовника.
 13. Бути здатними передати усі цифрові копії посилань на всі джерела, використані для підготовки текстового матеріалу на запит Замовника.

5. Винагорода

 1. Замовник сплачує винагороду при повному виконанні наступних умов:
  • текстовий матеріал підготований якісно та своєчасно;
  • Райтер чітко дотримується усіх правил та умов, передбачених даним Договором;
  • Замовник повністю схвалив замовлений текстовий матеріал.
 2. Винагорода вираховується відповідно до цінової політики, у кожному замовленні окремо. При цьому, Замовник, на власний розсуд, має право змінювати цінову політику у будь-який час.
 3. Усі надходження Райтера відображаються у його власному обліковому записі на веб-сайті.
 4. Надходження за виконані замовлення будуть автоматично перераховані доступними засобами платежу у випадку, якщо Райтер здобуде більше ніж 100 грн.
 5. Замовник перераховує винагороду у період з 25-го по 27-ме число кожного місяця. Однак, Замовник залишає за собою право змінити дати виплат у будь-який час.
 6. Райтер має право обрати будь-який платіжний засіб. На сьогоднішній день Замовник підтримує платежі через Webmoney та ПриватБанк.
 7. Замовник залишає за собою право утримувати 100% надходжень Райтера у випадку виникнення будь-яких суперечок стосовно належності виконаного замовлення. У цьому випадку Замовник має право вимагати від Райтера скріншоти/фото/копії джерел, використаних як посилання або цитати.
 8. У випадку, якщо Замовник впевниться у тому, що текстовий матеріал Райтера повністю відповідає вимогам даного Договору, надходження будуть відновлені та відображатимуться у обліковому записі. У іншому випадку, надходження не повертаються на обліковий запис.

6. Інтелектуальна власність

 1. Приєднанням (згодою на укладення) до даного Договору Користувач/Райтер погоджується та підтверджує, що усі майнові права інтелектуальної власності на підготовані текстові матеріали безумовно та повно належать Замовнику. Райтер, приєднанням до даного Договору, підтверджує свою безумовну відмову та погоджується із тим, що всі майнові права інтелектуальної власності на підготовані текстові матеріали безумовно та повно належать Замовнику. Одночасно з цим Райтер, приєднанням до даного Договору, підтверджує, що приймає на себе зобов’язання про те, що не має права використовувати підготовані текстові матеріали для особистої вигоди та не буде публікувати/продавати/поширювати текстові матеріали будь-яким третім особам.
 2. Замовник має право використовувати підготовані Райтером текстові матеріали на власний розсуд та будь-яким чином.
 3. Разом з тим, немайнові права інтелектуальної власності залишаються невід’ємними та належать тільки автору.
 4. Немайнові права інтелектуальної власності дозволяють Райтеру вимагати визнання авторства на текстовий матеріал, запобігати спотворенню, зміні або іншим зневажливим діям стосовно текстового матеріалу.
 5. Права інтелектуальної власності, що не перелічені у попередньому пункті, вважаються майновими правами інтелектуальної власності, які безумовно та повно належать Замовнику.

7. Гарантії

 1. У межах даного Договору, з метою впевненості у тому, що Користувач/Райтер не має на меті використання веб-сайту та текстових матеріалів у будь-яких незаконних цілях, Замовник запроваджує систему взаємних гарантій, а саме.
 2. Приєднуючись до даного Договору Користувач/Райтер підтверджує та гарантує, що:
  • Даний Договір та всі його умови належним чином прочитані та зрозумілі.
  • Погоджується із усіма умовами щодо виплати винагороди.
  • Не буде відтворювати, поширювати, передавати, відображати виготовлені ним в межах даного Договору текстові матеріали, або готувати похідні матеріали з текстових матеріалів або змісту веб-сайту без попередньої письмової згоди Замовника.
  • Буде надавати на будь-який запит Замовника виключно правдиву та чинну інформацію.
  • Попереджений про те, що при користуванні веб-сайтом заборонені нецензурні вирази, ображення, розповсюдження шкідливого ПЗ, плагіат, публікація текстових матеріалів та/або інформації, яка порушує права третіх осіб, а також заборонена будь-яка діяльність, яка протирічить законодавству України.
 3. Замовник залишає за собою право у будь-який час притягнути Користувача/Райтера до відповідальності, повністю та/або на визначений строк заблокувати доступ порушника до веб-сайту, скасувати його обліковий запис та припинити будь-які відносини у випадку порушення Користувачем/Райтером будь-яких гарантій та/або умов даного Договору.
 4. Разом з тим, приєднанням до даного Договору Користувач/Райтер підтверджує, що він повідомлений про те, що Замовник не може гарантувати постійний та безперервний доступ до послуг веб-сайту та самого веб-сайту.

8. Відповідальність.

 1. Будь-які порушення умов даного Договору може тягнути за собою скасування облікового запису або застосування випробувального періоду до облікового запису.
 2. Скасування облікового запису не може бути оскаржене та є остаточним і беззаперечним.
 3. Якщо обліковий запис знаходиться на випробувальному періоді, до Користувача/Райтера можуть бути застосовані наступні обмеження:
 4. 3.1. Особливі обмеження щодо:

  3.1.1. кількості одночасно виконуваних замовлень.

  3.1.2. активних запитів на замовлення.

  3.2. Обмежений доступ до:

  3.2.1. замовлень з академічним рівнем бакалавр або магістр.

  3.2.2. термінових замовлень.

  3.2.3. замовлень більших за 20 сторінок.

  3.2.4. варіантів для торгів.

  3.2.5. окремих видів замовлень.

 5. У випадку несвоєчасного або неякісного виконання замовлення Райтер може бути частково або у повному обсязі позбавлений винагороди. Рішення про утримання грошових коштів приймає Замовник.
 6. У випадку зазначення недійсних або неправильних платіжних реквізитів до Користувача/Райтера застосовується штраф у розмірі 100, 00 (сто) гривень.
 7. Користувач/Райтер зобов’язаний не завдавати жодних збитків та шкоди веб-сайту. Користувач/Райтер зобов’язаний запобігати позовам і претензіям, що можуть бути пред’явлені Замовнику щодо веб-сайту та текстових матеріалів у зв’язку із існуючими взаємовідносинами між Замовником та Користувачем/Райтером.
 8. Райтер несе повну відповідальність за свої дії на веб-сайті у випадку спричинення шкоди третім особам.
 9. У випадку порушення умов даного Договору Замовник має право застосувати штрафні санкції у вигляді утримання винагороди/частки винагороди, належної Райтеру.
 10. Замовник залишає за собою право застосовувати інші види штрафів, залежно від кожного конкретного випадку.
 11. Користувач/Райтер погоджується, що у випадку порушення ним умов даного Договору він зобов’язаний буде відшкодувати Замовнику усі збитки, що виникли у зв’язку із таким порушенням.
 12. Замовник несе відповідальність перед Райтером виключно у розмірі винагороди. Не передбачена жодна інша виплата незалежно від ситуації та міри відповідальності Замовника.
 13. Замовник не несе жодної відповідальності у випадку:
  1. якщо Користувачу/Райтеру незрозумілі умови даного Договору;
  2. якщо Користувач/Райтер не отримав бажаного результату від використання веб-сайту;
  3. якщо Користувач/Райтер зловживає використанням веб-сайту та/або текстовими матеріалами;
  4. якщо Користувач/Райтер зазнає будь-яких небажаних наслідків від використання веб-сайту та/або текстових матеріалів.
 14. Замовник не несе відповідальності за інформацію, що надається третіми особами щодо веб-сайту або за будь-яку інформацію, розміщену на веб-сайті третіми особами (реклама).
 15. Замовник не несе відповідальності за будь-яку шкоду, що виникає у зв’язку із неможливістю використання веб-сайту та/або будь-якого матеріалу, що доступний на веб-сайті.
 16. Веб-сайт надає можливість залишати його та переходити безпосередньо на інші сайти (сторінки). Замовник не несе відповідальності за зміст будь-якого іншого сайту з посилань. Замовник не несе відповідальності за будь-яку передачу даних з будь-якого сайту з посилань.
 17. При виникненні конфліктних ситуацій та звернень Райтера до адміністрації веб-сайту, Сторони приймають на себе зобов’язання погодитись із рішенням, прийнятим адміністрацією веб-сайту. Подальшому розгляду та оскарженню дане рішення не підлягає.

9. Інші умови

 1. Відповідно до умов даного договору Замовник надає Користувачу/Райтеру цілодобове використання сайту, за виключенням часу проведення профілактичних робіт та інших обставин, які перешкоджають Користувачу/Райтеру здійснити доступ к сайту, але які виникли не з вини Замовника.
 2. Замовник не є податковим агентом для Райтерів. Всі податкові зобов’язання Райтери несуть самостійно.
 3. Користувач/Райтер запевняє та гарантує, що він має право приєднуватись до даного Договору, виконувати свої зобов’язання за даним Договором, а приєднання до даного Договору не є порушенням та не суперечить жодному закону, який до нього застосовується, розпорядженню будь-якого органу державної влади чи управління, а також жодному контрактному зобов’язанню чи обмеженню, обов’язковому для цього Користувача/Райтера.
 4. Приєднанням до даного Договору Користувач/Райтер підтверджує свою згоду щодо усіх істотних умов даного Договору, передбачених чинним законодавством України.
 5. Даний договір може бути змінений Замовником в односторонньому порядку. При цьому Замовник зобов’язаний повідомити про такі зміни Користувача/Райтера шляхом розміщення оновленого договору на веб-сайті.